Proust Bulletin nr.4

Udgivet af Det danske Proust-selskab

Redigeret af Neal Ashley Conrad og Helga Schmidt
Grafisk tilrettelægning: Jeanne Betak Cleemann.
Billedredaktion: Helga Schmidt
Læs anmeldelse

2008.  104 sider, kr. 184,-
I kommission hos Forlaget Multivers
ISBN 978-87-7917-239-5

Medlemmerne har modtaget Bulletin # 4 som en del af kontingentet.

 

Proust bulletin # 4 omhandler Proust-receptionen både i Frankrig og i Skandinavien, men især i Danmark. I forbindelse med den franske reception bringes i oversættelse det ene af de to interviews, Proust gav i 1913 samtidig med at første bind af På sporet, med titlen “Du côté de chez Swann” (dansk titel “Swanns verden”) udkom, og som et interessant og uhyre underholdende bidrag bringes den første og eneste lektørudtalelse, der viser hvor mærkelig og fremmedartet Proust må have forekommet den almindelige læser på den tid. Det endte med at Proust selv måtte finansiere udgivelsen.

Med hensyn til den danske reception af Proust bringes en stribe danske anmeldelser af værket, begyndende med Christian Rimestads kronik fra 1920 og videre med kronikker af Kai Friis Møller, Frederik Schyberg, Paul V. Rubow og frem til nyere essays af bl.a. Jørgen Gustava Brandt, Thorkild Hansen og Henrik Bjelke.

I forbindelse med den skandinaviske reception bringes i oversættelse et foredrag af professor emeritus Sigbrit Swahn, som hun holdt i 2000 på Bibliothèque Nationale i Paris, samt en  bemærkelsesværdig beretning af Algot Ruhe om dennes besøg hos Proust i 1922. Den svenske forfatter Algot Ruhe har æren for at være den første, der introducerede Proust i Skandinavien. Hans artikel “En ny fransk forfatter. Marcel Proust” blev publiceret i 1917 i Vår Tid

Proust Bulletin nr.3

UDSOLGT – KAN IKKE KØBES P.T.

Redigeret af Jørgen Bruhn og Louise Svanholm. Mens eftertiden har opfattet På sporet af den tabte tid som et ubestigeligt bjerg, en uoverskuelig kolos langt fra alfarvej, så var Proust selv optaget af at gennemføre en slags kunstkommunisme, hvor kunstarterne ved at slutte sig sammen bedre ville kunne forandre virkeligheden.

Proust Bulletin nr.2

 

 

Udgivet af Det danske Proust-selskab

Redigeret af Lilian Munk Rösing & Jørgen Bruhn

Layout: Nils Soelberg

Læs anmeldelse

2005. 102 sider, kr. 184,-
I kommission hos Forlaget Multivers
ISBN 87-7917-141-9

Medlemmerne har modtaget Bulletin nr. 2 som en del af kontingentet.

Udgivet med støtte fra Kunstrådet

Dette tema-nummer omhandler Prousts mange jeg’er i På sporet ad den tabte tid. Overordnet er der det fortalte jeg, der gennem værket udvikler sig fra barn til voksen, og det fortællende jeg, der med tilbageblikkets overblik strukturerer hele værket. Men mellem disse kiler sig andre jeg-positioner. I “Combray” møder vi det søvnløse jeg, som en fortællerposition, værket gang på gang vender tilbage til, og det madeleinekagespisende jeg, som jo også må siges at være en afgørende erindrende position i værket. Vi har altså et forfatter-jeg, der iscenesætter et fortæller-jeg, som fortæller om sit tidligere (til dels søvnløse, til dels kagespisende) jeg, der igen erindrer sit endnu tidligere barne-jeg.

Forholdet mellem biografi og værk og mellem fortalt og fortællende jeg er jævnligt dukket op under Proust-selskabets saloner, hvorfor man har ladet det være den røde tråd i denne bulletin, dels ved at bringe artikler om de to store Proust-biografier, Jean-Yves Tadiés og George Painters, dels ved at bringe et par litteraturvidenskabelige bidrag om værkets fortællestruktur.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com