Årsberetning 2012

Formandens beretning 2012

Med jubilæumsfesten som årets højdepunkt i 2012 markerede vi 10 år med Det danske Proust-selskab. Dagen blev fejret med musik og foredrag om eftermiddagen. I pausen serverede bestyrelsen hjemmebagte madeleinekager. Om aftenen var der festmiddag med en overraskelse i form af en professionel dansetrup, der opførte danse fra Prousts tid. Jubilæumsbogen Ind i Prousts værk blev delt ud til medlemmerne på jubilæumsdagen. Denne bog var årets store satsning og tænkt som en øjenåbner for både nybegyndere og mere garvede Proust-læsere. Jubilæumsbogen er udgivet af Forlaget Multivers og er en gave fra forlaget til Det danske Proust-selskab.

Op til jubilæumsfesten havde bestyrelsen planlagt ekstra aktiviteter. Jacob Ulrich stod således for en række aktiviteter i Århus med foredrag og Christine Marstrand deltog med et musikalsk indslag på Åby bibliobetek. Christine Marstrand arrangerede desuden en rundvisning på Nivågaard hvor hun drog paralleller til Proust.

I foråret blev jeg kontakten af den nye formand for det svenske Proust-selskab, Harriet Svensson. Det blev til et hyggeligt og inspirerende møde i sydfynske omgivelser, hvor også medlemmer af bestyrelsen deltog. Bestyrelsen inviterede Harriet Svensson med til jubilæumsfesten.

I november måned deltog bestyrelsens medlemmer på skift i bogmessen, hvor vi delte en stand med de øvrige litterære selskaber. Vi deltog med henblik på at udbrede kendskabet til selskabet. I tilgift fik vi rigtig god kontakt med de øvrige litterære selskaber. Dette har bl.a. resulteret i planlagte fælles aktiviteter med Joyce-selskabet og Thomas Mann selskabet i 2013.

I begyndelsen af 2013 udkom 6. bind af På sporet af den tabte tid i Niels Lyngsøes anmelderroste oversættelse.

Vi skal i år tage afsked med en række bestyrelsesmedlemmer, som alle har været med til at sætte deres præg på selskabet og som hver i sær har ydet en særlig indsats.

Sussanne Blegaa har udover kassererfunktionen været medredaktør på bulletin no. 6 Tradition og Nybrud, hun har bidraget med en artikel i bulletin no. 5 og hun var medarrangør af den vellykkede rejse til Paris.

Jacob Ulrich har ydet en imponerende indsats med hensyn til at udbrede kendskabet til Proust. Han har således igangsat en række Proust-aktiviteter i Århus, holdt foredrag og bidraget med inspirerende artikler til bulletin no. 7 Proust og Venedig samt Jubilæumsbogen.

Susanne Kruse har haft det overordnede ansvar for leje af lokaler til vore saloner og har varetaget alt det praktiske i forbindelse hermed.

Heinz Frellesen har været vores repræsentant i sammenslutningen for de litterære selskaber. Han har deltaget i bestyrelsesarbejdet med stor ildhu og været en trofast støtte ved alle arrangementer.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke jer alle for en smuk indsats og for hver især at have bidraget til at vi har kunnet afholde så mange gode saloner og udgive en årlig bulletin.

På grund af vakance har bestyrelsen i 2012 suppleret sig med Bente Ben-Hamadou og Jørn Boisen.

Paul Lyngbye har i mange år været selskabets faste pressefotograf og han har doneret selskabet sit fotoarkiv. Hans fotos vil naturligvis være at finde på selskabets hjemmeside og er et vægtigt dokument over selskabets aktiviteter. Jeg vil gerne hermed takke Paul Lyngbye for gaven.

Tilbage står blot at konstatere, at vi med et støt stigende medlemstal, velbesøgte saloner og ikke mindst den med spænding ventede komplette nyoversættelse af På sporet af den tabte tid går endnu et begivenhedsrigt Proust-år i møde.

Som altid modtages forslag fra medlemmer mht. nye aktiviteter og lign. Gerne.

Tak for ordet.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com