Salon den 24. marts

 

Proust-salon søndag d. 24. marts kl. 15.00-17.00 i Bethesda.

Oplæsning ved skuespiller Morten Burian af “På sporet af den tabte tid”: Bind 6, Guermantes’ verden II, side 190-206.

 

Herefter foredrag ved Nils Voisin Schultz Ravneberg, ph.d. i fransk ved Københavns Universitet: En introduktion til fransk forfaldstænkning i dag.

 

“I Frankrig er det er ikke kun de såkaldt Gule veste, der for tiden giver udtryk for deres utilfredshed.  En del af den kulturelle elite har siden årtusindskiftet skrevet flittigt om det franske sprogs, den franske litteraturs og den franske kulturs forfald. Foredraget er en indføring i denne forfaldstænkning, som især eksemplificeres ved den skønlitterære forfatter Richards Millet og hans radikale pamfletter om Vestens kulturelle undergang, alt imens der trækkes tråde længere ud i det franske litterære landskab og tilbage i tid.”

 

Salon 20.1. 2019

Vi indleder det nye år med en yderst spændende januarsalon.

Skuespilleren Stina Ekblad, der er i Danmark for at spille Dante i Den Guddommelige Komedie på Teater Republique, har til vores store glæde takket ja til at gæste Proust-selskabet til årets første salon for at læse op af På sporet af den tabte tid.

Ekblad læser et særligt udvalgt tekststed i romanen, nemlig Bind 2, Swanns verden II, side 68-83.

Herefter foredrag ved Søren Kaspersen, lektor emeritus i kunsthistorie ved Københavns Universitet: Giotto og det europæiske opbrud:

Med udgangspunkt i Proust’s referencer til og forståelse af Giottos udsmykning i Arena-kapellet i Padova vil oplægget søge at indkredse nogle rammer for læsning af freskernes formsprog. Udviklingen i samtidens samfund og religiøsitet og de dermed sammenhængende dannelsesprocesser vil danne baggrund for en diskussion af ‘moderniteten’ i Giottos kunst og de nye relationer mellem værk og betragter, som kendetegner tiden. Den nye realisme og det nye rum ses i lyset af de forskellige ‘renovatio’-bevægelser og overgangen til gotikken, som tegner et epokegørende omslag i kunsten,