Til minde om Proust-selskabets protektor HKH Prins Henrik. 1934-2018.

Vi mindes vores protektor HKH Prins Henrik, som gik bort d. 13. februar 2018.

I Det danske Proust-selskab er vi taknemmelige for hans protektorat og hans store indsats for litteraturen og kunsten i Danmark.

Både på Den Rumænske Ambassade i 2007 og Den Franske Ambassade i 2014 berigede han selskabet med sine smukke, musikalske og morsomme oplæsninger fra På sporet af den tabte tid. Prinsen har med sit kendskab til Marcel Proust og sin venlige deltagelse i vores arrangementer kastet glans over vores selskab, og vi mindes ham med glæde og erkendtlighed.

Salon og Generalforsamling d. 25. februar 2018

Det danske Proust-selskab afholder

Salon og Generalforsamling søndag d. 25. februar 2018 kl. 15-17.

Salon med oplæsning

Esben Smed vil læse op af På sporet af den tabte tid
Bind 6, “Guermantes’ verden 2”, side 54-71.

Efter en lille pause afholdes selskabets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.     Velkomst

2.     Valg af dirigent og referent
3.     Formandens årsberetning
4.     Fremlæggelse årsregnskab
5.     Behandling af indkomne forslag
6.     Valg til bestyrelsen
7.     Valg af revisor
8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest d. 8. februar. Sendes til formand@proust.dk.

Adressen er som vanligt: 

Bethesda
Rømersgade 17
København K

Vel mødt.​

Filmforevisning i Posthusteatret Søndag d. 14. januar 2018

Kære medlemmer.

I indbydes hermed til årets første Proust-salon søndag d. 14. januar kl. 15.00-17.00 til Filmforevisning i Posthusteatret.

Vi skal se Chantal Akermans film La Captive fra 2000, der er bygget over Prousts roman La Prisonnière (Fangen). Filmen er på fransk med engelske undertekster. Den varer 118 minutter.

Salonen løber af stablen kl. 15-17 som sædvanlig. Posthusteatret åbner dog en halv time før, og her kan man købe vin, kaffe, te etc. i baren og hygge sig i de gamle stuer.

Adresse:
Posthusteatret
Rådhusstræde 1
1466 København K.