Kontakt

Formand:
Line Vikkelsø Frederiksen
formand@proust.dk

Kasserer:
Charlotte Mollerup
Klampenborgvej 10 B
2930 Klampenborg
kasserer@proust.dk
Tlf 2064 6694

Webredaktør
Nils V. Schultz

 

Henvendelser vedrørende indmeldelse og adresseændring bedes rettet til kassereren.