Kontakt

Formand:
Line Petersen Larsen
formand@proust.dk

Kasserer:
Charlotte Mollerup
Klampenborgvej 10 B
2930 Klampenborg
kasserer@proust.dk
Tlf 2064 6694

Webredaktør
Line Petersen Larsen

 

Henvendelser vedrørende indmeldelse og adresseændring bedes rettet til kassereren.