Kontakt

Formand:
Line Petersen Larsen
formand@proust.dk

Kasserer:
Jesper Brohus
Havdrupvej 47
2700 Brønshøj
kasserer@gmail.com
51204122

Webredaktør
Sanne Krarup

 

Henvendelser vedrørende indmeldelse og adresseændring bedes rettet til kassereren.