Kontakt

Formand:
Jesper Brohus
formand@proust.dk

Kasserer:
Torsten Moe
kasserer@proust.dk

Webredaktør
Sanne Krarup

Henvendelser vedrørende indmeldelse og adresseændring bedes rettet til kassereren. 
Kontingent : 350 kr.
par 500kr.
Studerende 75 kr. 
Entré enkelt salon 100 kr. 
Contact Form Powered By : XYZScripts.com