Kommende arrangementer

Efterårets saloner 2017

NB.  Saloner afholdes igen i Bethesda, Rømersgade 17, København K

27. august 2017: Salon. Joen Bille læser “På sporet af den tabte tid” Bind 6: Guermantes’ verden II s. 5-22. Foredrag ved Nils Soelberg: “På sporet af … Gilbertine? To kvinder der – måske – bliver til én.”

24. september 2017: Salon. Paul Hüttel læser “På sporet af den tabte tid” Bind 6: Guermantes’ verden II s. 22-38. Foredrag ved Judy Gammelgård: “Skøn og stille som et lille stykke gul mur. Proust og Vermeer.”

29. oktober 2017: Salon. Ditte Gråbøl læser “På sporet af den tabte tid” Bind 6: Guermantes’ verden II s. 38-54. Foredrag ved Kristine Annabell Torp.

26. november 2017: Proust-middag.