Proust Bulletin nr. 7

Udgivet af Det danske Proust-selskab

Redaktion: Christine Marstrand, Jacob Ulrich og Helga Schmidt
Grafisk tilrettelægning: Jeanne Betak
Billedredaktion: Christine Marstrand, Jacob Ulrich, Helga Schmidt og Jeanne Betak.

2011. 106 sider, kr. 150,-
I kommission hos Forlaget Multivers
ISBN 978-87-7917-320-0

Medlemmer har modtaget Bulletin # 7 ved efterårets første Proust-salon den 21. august som en del af kontingentet.

Temaet for Proust bulletin # 7 er ”Proust og Venedig.” Proust besøgte den magiske by ved lagunen to gange i år 1900, og vi lægger ud med fortælleren Marcels beretning om besøget ved i citat at bringe de tre første sider af 3. kapitel fra Forladt af Albertine, næstsidste bind af På sporet af den tabte tid, og som har titlen ”Ophold   i Venedig.”  Men for også at belyse, hvad Proust rent faktisk foretog sig i Venedig, bringer vi et uddrag fra Jean-Yves Tadiés store biografi, der omhandler ”Rejsen til Venedig”, den første rejse i foråret sammen med moderen, hvor han også møder Marie Nordlinger, der hjalp ham med oversættelsen af Ruskin. Paul Morand, en meget nær ven af Proust, har i sin bog Venises, også forsøgt at skildre opholdet i byen, og han lægger fokus på det andet besøg  i efteråret. Men det besøg ved man intet om udover at Proust skrev sig ind i gæstebogen i Den armenske kloster. Ikke desto mindre forestiller Morand sig, hvordan Proust uden mor denne gang, nyder at vandre rundt i den fortryllede by på jagt efter erotiske eventyr med Venezianerinder, som en person fra Tusind og én nat. Førnævnte Ruskin er ikke til at komme udenom, og Proust og Marie Nordlinger går rundt i byen i hans fodspor med hans bog Stones of Venice i hånden. Proust fortæller om Ruskins betydning for ham i en kort tekst, der også sørger over, at Ruskin afgik ved døden det selvsamme år som Proust besøgte Venedig, år 1900. Men hvad der især drev Proust til byen udover de gotiske bygningsværker og de lyserøde palæer var den venezianske kunst, og Christine Marstrand har skrevet en interessant artikel om det, hvor hun fokuserer på Prousts fascination af maleren Vittore Carpaccio og undersøger, hvilken betydning Carpaccios figurer og klædedragt har på opbygningen af På sporet. Jacob Ulrich beskæftiger sig i sin artikel ”Venedig og litteraturen” med den litterære side af Prousts Venedig, og giver bl.a. en interessant skildring af den litterære strømning, der går under betegnelsen la folie venitienne. Til yderligere belysning af Venedig-temaet i På sporet bringer vi et uddrag fra indledningen af Peter Collier: Proust and Venice, medens Gérard Genettes essay med titlen ”Venedig-stoffet’ belyser Prousts arbejdsmetode.

Proust Bulletin nr. 6

Udgivet af Det danske Proust-selskab

Redigeret af Sussanne Blegaa og Helga Schmidt
Grafisk tilrettelægning: Jeanne Betak
Billedredaktion: Sussanne Blegaa, Helga Schmidt og Jeanne Betak.

2010. 106 sider, kr. 150,-
I kommission hos Forlaget Multivers
ISBN 978-87-7917-284-5

Medlemmer har modtaget Bulletin # 6 ved efterårets første Proust-salon den 22. august som en del af kontingentet.

Temaet for bulletin # 6 er: Proust som litteraturhistorisk omdrejningspunkt, med fokus på de forfattere, der har påvirket Proust, og dem som han på sin side har haft indflydelse på.

Læs forordet Se indholdet

Blandt bidragyderne er professor John Pedersen, der især behandler forfattere såsom Mme de Sévigné, Chateaubriand og Balzac, som Proust var inspireret af, og lektor ved KU, Jørn Boisen, der i en artikel med titlen Kan vi ikke bare se objektivt på det?, med undertitlen Proust og kunsten at fortolke, vil vise, hvordan Proust faktisk udforsker og problematiserer de samme temaer, som behandles af de tyske filosoffer fra romantikerne til Heidegger og Gadamer. John Ruskins betydning for Proust belyses af den amerikanske forsker Diana L. Leonard med artiklen ”Ruskin og de tabte sjæles katedral,” og vi bringer endvidere i oversættelse en tekst af Proust-forskeren Dominique Jullien, der belyser Tusind og en nat og den store 1600-tals memoireforfatter Saint-Simons betydning for Prousts roman. I forbindelse med forfattere, der har været inspireret af Proust, bringer vi kortere uddrag fra dagbøger og breve af Virginia Woolf, Henry Miller og Anaïs Nin

Proust Bulletin nr. 5

Udgivet af Det danske Proust-selskab

Redigeret af Helga Schmidt og Connie Selmann
Grafisk tilrettelægning: Jeanne Betak Cleemann og Helga Schmidt

2009. 111 sider, kr. 150,-
I kommission hos Forlaget Multivers
ISBN 978-87-7917-284-5

Medlemmer har modtaget Bulletin # 5 ved forårets sidste Proust-salon den 17. maj som en del af kontingentet.

 

 

Proust bulletin # 5 sætter fokus på fortælleteknikker og fortællemåder, også kaldet narratologi, og efter at Connie Selmann har givet en kort beskrivelse af, hvad narratologi er for en størrelse, følger tre artikler, hvor den narratologiske analysemetode bringes i spil på Prousts romanværk.

Nils Soelbergs, forhenværende lektor ved Romansk Institut, diskuterer fortælleteknik og homoseksualitet i romanværkets midterste bind, Sodoma og Gomorrha, Morten Jensen, cand.mag., bidrager med en analyse af metaforens narrative betydning, med særligt henblik på, hvordan den impressionistiske maleteknik bliver overført til skriften, og Connie Selmann , ph.d., leverer en narratologisk læsning af en af de store selskabsscener i værket.

Den amerikanske professor og Proust-forsker William C. Carters bidrag er et uddrag fra hans store biografi om Proust, A Life, fra 2000, der diskuterer hvordan Proust efter mange udkast og essayet Contre Sainte-Beuve endelig finder sin stemme og kan skrive sit store værk. Sussanne Blegaa har studeret byen Paris’ rolle i ’På sporet’, og diskuterer forholdet mellem Paris og Prousts tekst, og bulletinen afsluttes med en læseroplevelse af På sporet af komponist Bent Sørensen.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com