Salon og generalforsamling 21. februar 2016 kl. 15.00 i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh. K

Salon med oplæsning

Stig Hoffmeyer læser op af “På sporet af den tabte tid”

Bind 5, Guermantes’ verden 1, s. 287-303.

Herefter afholdes selskabets årlige generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse årsregnskab (udsendt til medlemmer via mail)
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7. februar. Sendes til formand@proust.dk

Vel mødt.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com