Salon og Generalforsamling d. 25. februar 2018

Det danske Proust-selskab afholder

Salon og Generalforsamling søndag d. 25. februar 2018 kl. 15-17.

Salon med oplæsning

Esben Smed vil læse op af På sporet af den tabte tid
Bind 6, “Guermantes’ verden 2”, side 54-71.

Efter en lille pause afholdes selskabets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.     Velkomst

2.     Valg af dirigent og referent
3.     Formandens årsberetning
4.     Fremlæggelse årsregnskab
5.     Behandling af indkomne forslag
6.     Valg til bestyrelsen
7.     Valg af revisor
8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest d. 8. februar. Sendes til formand@proust.dk.

Adressen er som vanligt: 

Bethesda
Rømersgade 17
København K

Vel mødt.​

Contact Form Powered By : XYZScripts.com