Forårets resterende saloner 2018

  1. marts 2018

Oplæsning ved skuespiller Marie Louise Wille af ”På sporet af den tabte tid”: Bind 6, Guermantes’ verden II, side 71-87.

Herefter foredrag ved historiker Jesper Morville om John Ruskin og Marcel Proust.

Kl. 15-17. Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K.

 

  1. april 2018

Oplæsning ved skuespiller Pilou Asbæk af ”På sporet af den tabte tid”: Bind 6, Guermantes’ verden II, side 87-104.

Herefter foredrag ved professor ved Université Paris Nanterre Emily Eels (på engelsk).

Kl. 15-17.  Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K.

 

  1. maj 2018

Hvidtjørnearrangement i Dyrehaven, Klampenborg (mere info følger).

Til minde om Proust-selskabets protektor HKH Prins Henrik. 1934-2018.

Vi mindes vores protektor HKH Prins Henrik, som gik bort d. 13. februar 2018.

I Det danske Proust-selskab er vi taknemmelige for hans protektorat og hans store indsats for litteraturen og kunsten i Danmark.

Både på Den Rumænske Ambassade i 2007 og Den Franske Ambassade i 2014 berigede han selskabet med sine smukke, musikalske og morsomme oplæsninger fra På sporet af den tabte tid. Prinsen har med sit kendskab til Marcel Proust og sin venlige deltagelse i vores arrangementer kastet glans over vores selskab, og vi mindes ham med glæde og erkendtlighed.

Salon og Generalforsamling d. 25. februar 2018

Det danske Proust-selskab afholder

Salon og Generalforsamling søndag d. 25. februar 2018 kl. 15-17.

Salon med oplæsning

Esben Smed vil læse op af På sporet af den tabte tid
Bind 6, “Guermantes’ verden 2”, side 54-71.

Efter en lille pause afholdes selskabets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.     Velkomst

2.     Valg af dirigent og referent
3.     Formandens årsberetning
4.     Fremlæggelse årsregnskab
5.     Behandling af indkomne forslag
6.     Valg til bestyrelsen
7.     Valg af revisor
8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest d. 8. februar. Sendes til formand@proust.dk.

Adressen er som vanligt: 

Bethesda
Rømersgade 17
København K

Vel mødt.​