Vedrørende Kimmerierne

Selskabets næstformand, Leif Hasle, har ved nærlæsning af den franske udgave af bind II og IV opdagetat der er en fejl i fodnoterne til omtalen af kimmerierne. Dette har ført til en korrespondance mellem Leif Hasle og Monsieur Jean-Yves Tadié, chefredaktør for Plejadeudgaven af På Sporet. Fejlen vil blive rettet ved genudgivelsen af de to bind. Franskkyndige medlemmer kan her se her Kimmerierbrevet, som er blevet udformet med hjælp fra et andet medlem, Nils Soelberg, samt svaret fra Jean-Yves Tadié.

Nekrolog

Helga Schmidt, næstformand i Det danske Proust-selskab siden 2008 og medlem af bestyrelsen siden 2006 døde den 5. november 2013 efter kort tids sygdom.

Helga Schmidt var et særdeles aktivt og dybt engageret menneske. Hun var medredaktør på de fleste af selskabets bulletiner. I 2008 var hun medarrangør af en særdeles inspirerende rejse til Paris i Prousts fodspor. Samme år udkom bogen Monsieur Proust med Céleste Albarets erindringer om sin tid som husholderske hos Marcel Proust i Helga Schmidts oversættelse. I forbindelse med nyoversættelsen af På sporet af den tabte tid var Helga Schmidt en af korrekturlæserne. Ved den månedlige Proust-salon stod Helga for kontakten til og præsentationen af skuespillerne samt lydoptagelse af salonerne. Hendes store viden om Marcel Proust og hendes dybe engagement i bestyrelsesarbejdet betyder at Proust-selskabet har mistet et stort aktiv og en inspirerende personlighed. Helga Schmidt vil blive savnet meget.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com