Proust Bulletin nr. 6

Udgivet af Det danske Proust-selskab

Redigeret af Sussanne Blegaa og Helga Schmidt
Grafisk tilrettelægning: Jeanne Betak
Billedredaktion: Sussanne Blegaa, Helga Schmidt og Jeanne Betak.

2010. 106 sider, kr. 150,-
I kommission hos Forlaget Multivers
ISBN 978-87-7917-284-5

Medlemmer har modtaget Bulletin # 6 ved efterårets første Proust-salon den 22. august som en del af kontingentet.

Temaet for bulletin # 6 er: Proust som litteraturhistorisk omdrejningspunkt, med fokus på de forfattere, der har påvirket Proust, og dem som han på sin side har haft indflydelse på.

Læs forordet Se indholdet

Blandt bidragyderne er professor John Pedersen, der især behandler forfattere såsom Mme de Sévigné, Chateaubriand og Balzac, som Proust var inspireret af, og lektor ved KU, Jørn Boisen, der i en artikel med titlen Kan vi ikke bare se objektivt på det?, med undertitlen Proust og kunsten at fortolke, vil vise, hvordan Proust faktisk udforsker og problematiserer de samme temaer, som behandles af de tyske filosoffer fra romantikerne til Heidegger og Gadamer. John Ruskins betydning for Proust belyses af den amerikanske forsker Diana L. Leonard med artiklen ”Ruskin og de tabte sjæles katedral,” og vi bringer endvidere i oversættelse en tekst af Proust-forskeren Dominique Jullien, der belyser Tusind og en nat og den store 1600-tals memoireforfatter Saint-Simons betydning for Prousts roman. I forbindelse med forfattere, der har været inspireret af Proust, bringer vi kortere uddrag fra dagbøger og breve af Virginia Woolf, Henry Miller og Anaïs Nin

Contact Form Powered By : XYZScripts.com