Links

 

Proustlinks

Skønlitteratur på P1 om Proust og stederne
https://www.dr.dk/radio/p1/skoenlitteratur-pa-p1/skoenlitteratur-pa-p1-2018-11-21

Dansk Google tekstsøgning på “Marcel Proust”

International Google tekstsøgning på “Marcel Proust”

Google billedsøgning på “Marcel Proust”

À la recherche du temps perdu i dansk oversættelse: På sporet af den tabte tid

Det svenske Proustselskab: http://marcelproustsallskapet.blogspot.dk/

Den (gen)skabende bevidsthed: Forlaget Klitgaard har januar 2016 udgivet en guide til Marcel Prousts På sporet af den tabte tid. Den (gen)skabende bevidsthed retter opmærksomheden mod den unge hovedperson Marcels psykologiske udvikling og kunstneriske dannelse, såvel mod den skrivende forfatters overordnede komposition af teksten. Dette dobbeltblik er centralt for Prousts metode, men kan være svært at følge gennem kæmpeværkets slyngede stier. Den (gen)skabende bevidsthed er tænkt som en ledsager på den fascinerende rejse gennem Prousts værk, en læsning der i forfatterens optik også er en slags genskabende, kreativ proces.

Links med ubeskårne tekster som frit kan downloades

Gallica Proust

Bibliothèque nationale stiller her den fulde (franske) tekst til “Le temps retrouvé” til rådighed, dels i trykt format, dels som håndskrift. Det hele kan downloades.

L’Encyclopédie de l’Agora: Marcel Proust

Canadisk websted. Indeholder en række mindre tekster om Proust, nogle på engelsk, de fleste på fransk. Sitet giver mulighed for at downloade den fulde (franske) tekst til værkets tre første bind, i udgaven Bibliopolis (NB: de kan downloades i pakket form (“zip”) og i ascii-format). Endelig giver sitet en fyldig række links til andre Proust-sider.

Marcel Proust: Letters, Articles, Translations

En større samling små Proust-tekster i engelsk oversættelse: Essays, avisartikler, breve. Kan downloades in extenso.

Links på fransk

Société des Amis de Marcel Proust (SAMP)

Selskabet har hjemsted i Illiers-Combray, nær Chartres. Hjemmesiden indeholder: Generel præsentation og formålsparagraf. – Indholdsfortegnelse over sidste nummer af selskabets bulletin Le Bulletin Marcel Proust (BMP). – Præsentation af det internationale Proust-selskab (L’Institut Marcel Proust international), med adresser på de eksisterende Proust-selskaber i Europa (det danske figurerer endnu ikke). – Fotos fra Proust-museet i Illiers-Combray med særlig side om museets dokumentsamlinger. – Kalender over Proust-arrangementer (i Frankrig).

Equipe Proust – ITEM/CNRS

Proust-gruppen under ITEM (Institut des Textes et Manuscrits), som igen arbejder under det franske forskningsråd (CNRS), tæller en pæn portion Proust-forskere i og uden for Frankrig. Gruppens væsentligste arbejdsområde er studiet af værkets enorme og kringlede tilblivelsesproces, som kan følges gennem de talrige kladder og rettede korrekturark. Gruppen udgiver årsskriftet Bulletin d’informations proustiennes (B.I.P.), som først og fremmest redegør for den nævnte forskning. Hjemmesiden giver indholdsfortegnelserne for B.I.P. samt en detaljeret aktivitetskalender.

Sodome et Gomorrhe (A. Compagnon)

Fem forelæsninger over Sodome et Gomorrhe. Kollokvium ved Sorbonne i januar 2001, organiseret af Antoine Compagnon.
Pierre-Louis Rey : Paysages de Sodome et Gomorrhe
Marie Miguet-Ollagnier : Sodome et Gomorrhe : une autofiction ?
Nathalie Mauriac Dyer : Éditions et lectures de Sodome et Gomorrhe
Jacques Dubois : Charlus à la Raspelière / un jeu de barres social
Françoise Leriche : Focalisation et omniscience dans Sodome et Gomorrhe I et II

Proust, l’écriture et les arts

Internetudstilling organiseret af Bibliothèque Nationale. Billedserier fra privatsfæren, fra samtiden, herunder ikke mindst den malerkunst Proust lod sig inspirere af. Derudover en række portrætter af de virkelige kunstnere der har leveret træk og inspiration til værkets tre store kunstnere, Elstir, Vinteuil og Bergotte.

Flersprogede links

The Kolb-Proust Archive for Research

Philip Kolb er den store udgiver og kommentator af Prousts korrespondance. Siden har en stærk biografisk dominans. Meget omfattende fortegnelser over tekster (specielt inden for korrespondancen) med detaljerede søgemuligheder.

A Tribute to Marcel Proust for the 75th anniversary of his death

Contribution à l’Anniversaire de la Mort de Proust

En samling relativt korte sider om Proust, ofte under en komparativ synsvinkel (Proust og Flaubert, Proust og Rilke, osv.)

Frit valg mellem fransk og engelsk

Links på tysk og italiensk

Marcel Proust Gesellschaft

Det tyske Proust-selskabs hjemmeside. Indeholder foruden en detaljeret aktivitetskalender en række undersider om Prousts liv og værk. Mange billeder og citater. Omfattende primær- og sekundærbibliografi, bl.a. med liste over selskabets egne udgivelser. Præsentation og indholdsfortegnelse over selskabets bulletin Proustiana

 

www.marcelproustsallskapet.blogspot.com

Erindringens rum

 


Contact Form Powered By : XYZScripts.com