Salon og generalforsamling 21. februar 2016 kl. 15.00 i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh. K

Salon med oplæsning

Stig Hoffmeyer læser op af “På sporet af den tabte tid”

Bind 5, Guermantes’ verden 1, s. 287-303.

Herefter afholdes selskabets årlige generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse årsregnskab (udsendt til medlemmer via mail)
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7. februar. Sendes til formand@proust.dk

Vel mødt.

Salon 17. januar kl. 15 i Bethesda, Rømersgade 17, København K

Henrik Jandorf læser op af “På sporet af den tabte tid”

Bind 5, Guermantes’ verden 1, s. 271-287.
Tidligere udgaver af “På sporet af den tabte tid” Munksgård/Rosinante, 1994. Vejen til Guermantes, s. 189-205.

Ekstern lektor Morten Dyssel, lektor Gert Sørensen samt lektor og institutleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet Jørn Boisen taler om adel og borger hos Thomas Mann, Giuseppe Tomasi di Lampedusa og Marcel Proust.

Giuseppe-di-Lampedusa-in--006 MTE5NTU2MzE2MzA3ODE3OTk1

Salon 6. december kl. 15 i Bethesda, Rømersgade 17, København K

Bent Otto Hansen læser op af “På sporet af den tabte tid”
Bind 5, Guermantes’ verden 1, s. 256-271.
Tidligere udgaver af “På sporet af den tabte tid” Munksgård/Rosinante, 1994. Vejen til Guermantes, s. 174-184

Mysjkin og Marcel. En samtale mellem lektor ved Københavns Universitet Tine Roesen og forlægger Henrik Borberg om
Dostojevskys Idioten  og Prousts På sporet af den tabte tid . imagesdoc62he13u92khfreh9lkv_800_480