Salon på Borups Højskole 13. marts kl. 15

Kære medlemmer.

I indbydes hermed til Proust-salon søndag 13. marts kl. 15 ​i vores nye lokaler på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, København K.

Oplæsning ved Lene Vasegaard af “På sporet af den tabte tid”
Bind 5, Guermantes’ verden 1, side 303-320.

Herefter foredrag ved Jørgen Bruhn, professor ved det svenske Linnéuniversitet, med titlen: På sporet af Albertine: Anne Carson læser Proust. Foredraget handler om den canadiske digter, oversætter og professor Anne Carsons forhold til og forholden sig til Proust.

I linket her kan man smugkigge på en optagelse af Anne Carson: https://www.youtube.com/watch?v=ofR3Qd2E_A0

Vel mødt.

Salon og generalforsamling 21. februar 2016 kl. 15.00 i Bethesda, Rømersgade 17, Kbh. K

Salon med oplæsning

Stig Hoffmeyer læser op af “På sporet af den tabte tid”

Bind 5, Guermantes’ verden 1, s. 287-303.

Herefter afholdes selskabets årlige generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse årsregnskab (udsendt til medlemmer via mail)
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7. februar. Sendes til formand@proust.dk

Vel mødt.

Salon 17. januar kl. 15 i Bethesda, Rømersgade 17, København K

Henrik Jandorf læser op af “På sporet af den tabte tid”

Bind 5, Guermantes’ verden 1, s. 271-287.
Tidligere udgaver af “På sporet af den tabte tid” Munksgård/Rosinante, 1994. Vejen til Guermantes, s. 189-205.

Ekstern lektor Morten Dyssel, lektor Gert Sørensen samt lektor og institutleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet Jørn Boisen taler om adel og borger hos Thomas Mann, Giuseppe Tomasi di Lampedusa og Marcel Proust.

Giuseppe-di-Lampedusa-in--006 MTE5NTU2MzE2MzA3ODE3OTk1