Proust-salon søndag 30. oktober kl. 15 på Borups Højskole

Kære medlemmer. Som bekendt afholdes Proust-salon søndag 30. oktober kl. 15 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, København K.

Oplæsning ved Ditte Gråbøl af  “På sporet af den tabte tid”:
Bind 5, Guermantes’ verden 1, side  351-367.

Herefter foredrag ved Sébastien Doubinsky, ph.d. og lektor ved Franskstudiet, Aarhus Universitet. Foredragets titel er ”Jack Kerouac og Marcel Proust: den geniale misforståelse”.

Vel mødt.

​På bestyrelsens vegne

Line V. Frederiksen

Invitation til Proust-middag

25. sept. 2016 kl. 18.00 i Forfatterforeningen

Kære medlemmer af Proust-selskabet

Efter sidste års succes inviterer vi hermed til endnu en Proust-middag. Middagen finder sted søndag den 25. september kl. 18.00 – 21.30 i Forfatterforeningens smukke lokaler.

Adressen er Strandgade 6, 1401 København K (metro: Christianshavn).

I år vil der ikke være foredrag, men derimod oplæsning ved Proust-selskabets bestyrelse af forskellige passager i På sporet af den tabte tid, der relaterer sig til de tre retter, som udgør middagen.

Der er begrænset deltagerantal. Derfor gælder først-til-mølle-princippet, og det er kun foreningens medlemmer, der kan deltage. For at forenkle betalingsforholdene har vi i år besluttet at inkludere drikkevarer i prisen for deltagelse. Prisen er på 350 kr.

Tilmelding sker ved at indsætte 350 kr. på selskabets konto og anføre teksten ”Middag”.

– Reg.-nummer: 1551

– Kontonummer: 10010209

Tilmeldingsfrist: 20. september.

Skulle der komme for mange tilmeldinger, refunderes beløbet naturligvis.

Ved tvivl kan kasseren kontaktes (bortrejst 15. – 25. september)

Vi håber på at se jer til en munter og hyggelig aften i den proustianske gastronomis tegn.

Med venlig hilsen

Proust-selskabets bestyrelse

Proust-salon søndag 28. august kl. 15.00 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, Kbh. K

Der indbydes hermed til efterårets første Proust-salon:

Oplæsning ved Ellen Hillingsø af “På sporet af den tabte tid”
Bind 5, Guermantes’ verden 1, side 335-351.

Ellen

Herefter foredrag ved Jørn Boisen, ph.d. og institutleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet. Emnet for foredraget er krig og litteratur, der ligeledes er temaet for den kommende Proust-bulletin, som udkommer i efteråret.

vignette_otto-dix-assaut-sous-les-gaz-192410829219-boisenjpg

Vel mødt.