Proust-udflugt til Vindbyholt søndag d. 30. september 2018

Kære medlemmer og deltagere i Proust-udflugten til Vindbyholt!

I indbydes hermed til Proust-salon på Leif Hasles gård Vindbyholt ved Præstø søndag den 30. september.

Der afgår bus for de tilmeldte fra Israels Plads kl. 13.30.

Vi mødes i god tid på hjørnet af Rømersgade og Vendersgade, hvortil bussen ankommer.

Vel ankomne til Vindbyholt er der oplæsning ved skuespiller Joen Bille (Bind 6, Guermantes’ verden II, s. 121-138).

Herefter viser Jørgen Bruhn rundt på gården og fortæller om Leifs ideer og arbejde, og til sidst er der kaffe, te og kage, før bussen tilbage til København afgår kl. 17.30. Turen tilbage anslås at vare en god times tid.

NB: Der er begrænset plads i busserne, og udflugten er derfor kun for de medlemmer, der har meldt sig til arrangementet i forvejen.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Salon søndag d. 26. august 2018

Kære medlemmer.

I indbydes hermed til Proust-salon søndag d. 26. august kl. 15.00-17.00 i Bethesda.

Oplæsning ved skuespiller Ellen Hillingsø af
“På sporet af den tabte tid”: Bind 6, Guermantes’ verden II, side 104-121.

Herefter foredrag ved lektor Henrik Prebensen: 

Marcel Proust og Dreyfusaffæren:

Et af filosofihistoriens berømteste tekststeder stammer fra Kirkefader Augustins Confessiones (”Bekendelser”), skrevet 397-401 e. Kr., bog 11, kap. 14: Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare uelim, nescio. (”Hvad er egentlig tid for noget? Hvis ingen spørger mig, ved jeg det; hvis jeg ville forklare spørgeren det, ved jeg det ikke”). 

Dreyfusaffæren er en bestemt, realhistorisk begivenhed. Den fandt sted 1894 til 1906. Sammen med 1. verdenskrig, er den, interessant nok, den ene af de kun to realhistoriske begivenheder, som indflettes i Prousts fiktionsunivers i A la recherche du temps perdu. Min redegørelse for forholdet mellem den historiske begivenhed, forfatterens biografi og fiktionsværkets konstruerede univers, vil omfatte en kortfattet beskrivelse af Dreyfusaffæren og dens vigtige rolle i  Frankrigs og verdens politiske, intellektuelle og moralske historie, en udredning af affærens rolle i Prousts biografiske historie og en fremstilling af affærens plads og betydning i Prousts roman, i særdelseshed. 

Hvad siger affæren om forholdet mellem tid og person hos Proust?

Salonen finder sted:

Søndag d. 26. august 2018 kl. 15.00-17.00

Bethesda
Rømersgade 17
1362 København K

Ikke-medlemmer er velkomne – 50 kr. i døren.

Vel mødt.