Modernistiske figurerer

MF_omslag_gopublish-02 Forlaget Klitgård står bag en ny udgivelse med relevans for Proustinteresserede.

I bogen ” af Steen Klitgård Povlsen belyses, igennem fire artikler, problemstillinger i den såkaldte ‘højmodernistiske’ litteratur. Forholdet mellem James Joyces roman Ulysses og Tom Kristensens Hærværk behandles på en ny måde. Den tyske filosof Friedrich Nietzsches indflydelse på samme Tom Kristensen og på den finlandssvenske forfatterinde Edith Södergran undersøges i to artikler, og til sidst skitseres Marcels Prousts brug af malerkunst i romanværket På sporet af den tabte tid.

 

Modernistiske figurer er et bidrag til forskningen i en periode i litteraturens historie, der stadig fascinerer, og som stadig rummer store ubelyste problemer. Bogen kan læses i sin fulde længde på www.endagijuni.dk.

Nekrolog

Helga Schmidt, næstformand i Det danske Proust-selskab siden 2008 og medlem af bestyrelsen siden 2006 døde den 5. november 2013 efter kort tids sygdom.

Helga Schmidt var et særdeles aktivt og dybt engageret menneske. Hun var medredaktør på de fleste af selskabets bulletiner. I 2008 var hun medarrangør af en særdeles inspirerende rejse til Paris i Prousts fodspor. Samme år udkom bogen Monsieur Proust med Céleste Albarets erindringer om sin tid som husholderske hos Marcel Proust i Helga Schmidts oversættelse. I forbindelse med nyoversættelsen af På sporet af den tabte tid var Helga Schmidt en af korrekturlæserne. Ved den månedlige Proust-salon stod Helga for kontakten til og præsentationen af skuespillerne samt lydoptagelse af salonerne. Hendes store viden om Marcel Proust og hendes dybe engagement i bestyrelsesarbejdet betyder at Proust-selskabet har mistet et stort aktiv og en inspirerende personlighed. Helga Schmidt vil blive savnet meget.

Salon

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København K, kl. 15-17
Tid: 17. november 2013, kl 15-17

Skuespiller Kristian Halken læser op af På sporet af den tabte tid bind 5, Guermantes’ verden, s. 20 – 36. Munksgaard Rosinante s. 15-26.

Neal Ashley Conrad taler om Proust-receptionen ud fra sin kommende bog, Proust i Danmark. 80 år med Proust 1914-1994