Indbydelse til salon i Proust-selskabet søndag d. 24. september 2017

Kære medlemmer.

I indbydes hermed til Proust-salon søndag d. 24. september 2017.

Oplæsning ved skuespiller Paul Hüttel af “På sporet af den tabte tid”, Bind 6, Guermantes’ verden 2, side 22-38.

Herefter foredrag ved Judy Gammelgård: “Skøn og stille som et lille stykke gul mur. Proust og Vermeer.”

Ikke-medlemmer er selvfølgelig hjerteligt velkomne – entré 50 kr.

Salonen finder sted:

Søndag d. 24. september 2017 kl. 15.00-17.00

Bethesda
Rømersgade 17
1362 København K

Efterårssæsonens resterende saloner finder sted d. 29. oktober og 26. november.

Indbydelse til salon i Proust-selskabet søndag d. 19. marts 2017

Kære medlemmer.

Som nyslået formand for Proust-selskabet glæder det mig at indbyde til salon søndag d. 19. marts kl 15.00-17.00 i Bethesda.

Vi byder på et særligt arrangement med forfatter og oversætter Niels Lyngsø, der har stået for store dele af den nye oversættelse afPå Sporet.

Niels Lyngsø vil først læse udvalgte passager af værket op, og han vil efter pausen fortælle om sit arbejde som Proust-oversætter.
Salonen finder sted:

Søndag 19. marts 2017 kl. 15.00-17.00

Bethesda
Rømersgade 17
1362 København K

På gensyn 19. marts.

Forårssæsonens saloner finder sted: 23. april og 21. maj.

Salon og generalforsamling søndag 19. februar 2017 kl. 15.00

Det danske Proustselskab afholder salon og generalforsamling søndag 19. februar 2017 kl. 15.00

Bemærk vi er tilbage i lokalerne i Bethesda på Israels Plads:

Bethesda
Rømersgade 17
København K

Program:

Salon med oplæsning

Michael Moritzen vil læse op af På sporet af den tabte tid
Bind 5, Guermantes’ verden 1, side 386 – 403.

Efter en lille pause afholdes selskabets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen

1.     Velkomst

2.     Valg af dirigent og referent

3.     Formandens årsberetning

4.     Fremlæggelse årsregnskab

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg til bestyrelsen

7.     Valg af revisor

8.     Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7. februar. Sendes til formand@proust.dk.

Vel mødt.

​På bestyrelsens vegne​
​Line V. Frederiksen​